Materiały poligraficzne i bigowanie

 
Materiały introligatorskie mogą być przygotowane z zastosowaniem różnych technologii. Jednocześnie pracownie introligatorskie pozwalają również na stosowanie odmiennych technik przygotowania materiałów. Przekłada się to na sposób prezentowania się zamówionych w takich pracowniach materiałów. Na czym polega bigowanie?
 
Realizowanie materiałów introligatorskich wymaga przede wszystkim zdecydowania się na odpowiednie firmy, które mają doświadczenie w ramach realizowania takich materiałów. Pozwala to na zapewnienie skorzystania z odpowiednio dopasowanych technologii. Jednocześnie można liczyć również na wykonanie wyższej jakości materiałów. Można również liczyć na wykonanie bardziej dopasowanych indywidualnie materiałów.
 
Jedną z technik stosowanych przy realizowaniu materiałów introligatorskich jest bigowanie. Czynność pozwala na uzyskanie na materiałach specjalnych wgnieceń. Stworzenie takich wgnieceń przekłada się na możliwość uzyskania zginania kartek czy kartonów. W ten sposób można ułatwić zginanie grubych materiałów. Bywa to szczególnie ważne w przypadku kartonów.
 
Kiedy wykorzystane jest bigowanie?
Bigowanie jest rozwiązaniem, które pozwala na wykonanie zginania w określonych miejscach zarówno papieru jak też kartonu w sposób, który pozwala na zapewnienie zarówno estetycznego a także prostego zgięcia. Jednocześnie bigowanie pozwala na zapewnienie, że miejsca zgięcia jest trwałe a jednocześnie może funkcjonować jako trwały oraz ruchomy zawias. Bigowanie stosuje się zarówno w przypadku realizowania materiałów stosowanych do transportowania jak też materiałów poligraficznych.
 
Bigowanie przy stosowaniu go w opakowaniach pozwala na zapewnienie w miejscach zamykania i otwierania w taki sposób stworzonych zgięć, które znacznie ułatwiają zarówno otwieranie jak też zamykanie opakowań. Jednocześnie bigowanie może być wykonywane również na innych materiałach poligraficznych, co pozwala na uzyskanie również ciekawych efektów po zgięciu materiału. Bigowanie pozwala na uzyskanie możliwości wielokrotnego zginania materiału.